Úvodná strana Deutsch at Kontakty

mosbanner
 

Dodávame zariadenia pre technologické procesy
  Salima Ďakujem všetkým návštevníkom, ktrorí sa pristavili na našom stánku na medzinárodnej potravinárskej výstave Salima Technology 2018, ktorá sa konala na výstavisku v Brne, Česká Republika, a informovali sa o novinkách a štandardných riešeniach našich partnerov firmy
ENOOP, HARTER, LAWER, NAKAKIN, REVTECH,
TRIVI.
Keď Ste nemali možnosť navštíviť výstavu a máte záujem o riešenia našich partnerov, radi vám zašleme informácie alebo osobne Vám priblížime ich riešenia.
  Na kontinuálne sušenie, praženie, pasterizáciu, tepelné a hydrotermické ošetrenie sypkých, práškovitých až kusovitých materiálov v potravinárstve, krmovinárstve, v chemickom priemysle. Kontinuálny reaktor na reakcie medzi plynnou a pevnou fázou, na inaktiváciu enzýmov, termickú desorpciu, znižovanie obsahu morfínu vmaku, zuhoľňovanie a ďalšie procesy. Viac
Informácií
  Na kontinuálne alebo šaržové sušenie rozličných surovín šetrným spôsobom za využitia rekuperácie energie, recirkulácie vzduchu alebo za použitia vákua. Rozličné druhy sušenia - teplovzdušné, mikrovlnné, vysokofrekvenčné za podpory vysušovania vzduchu, vákua prípadne lyofilyzačného procesu. Viac
Informácií
  Na mletie, preosievanie, miešanie a homogenizáciu, skladovanie, dopravu, dávkovanie, plnenie a balenie sypkých, práškovitých až kusovitých hmôt. Od hrubého drvenia až po jemné mletie, od šetrného miešania až po intenzívne s možnosťou nastrekovania tekutín, granulovania a aglomerácie. Vrátane zásobníkov a silového hospodárstva, dopravných systémov a balenia. Kompletná technológia na mletie cukru, kyseliny mliečnej, na výrobu instantných nápojov, napr.: instantné kakao typu GRANKO. Viac
informácií
  Na rozpúšťanie, miešanie, kutrovanie, dispergovanie, emulgovanie, varenie a zahusťovanie za vákua. Stroje a kompletné linky pre použitie v potravinárskom, kozmetickom, farmaceutickom a chemickom priemysle, od strojov pre vývojové laboratóriá až po linky pre výrobné prevádzky. Viac
informácií
Stroje a technologické linky na spracovanie zeleniny a ovocia na polotovary pre ďalšie spracovanie na konzervy, chladené a mrazené výrobky, nápoje, pretlaky, pyré a koncentráty. Mraziarenská technológia a lyofilizácia - sublimačné sušenie. Paterizácia a sterilizácia výrobkov ohmickým a vysokofrekvenčným ohrevom. Viac
informácií
Zariadenia na pasterizáciu a sterilizáciu výrobkov v obaloch pre využitie v potravinárskej, farmaceutickej a chemickej výrobe a pri výrobe krmív pre domáce zvieratá. Patentom chránené inovatívne postupy zefektívňujúce výrobu a znižujúce náklady. Viac
informácií