Úvodná strana Predchádzajúca strana Kontakty

mosbanner
 

UNICA - Unikátny koncept spločnosti LAWER na počítačom riadené čiastočne a plne automaticé presné a spoľahlivé dávkovanie mikrokomponentov a surovín
UNICA - LIBRA
- je systém počítačom riadeného manuálného navažovania suchých mikrokomponentov a iných surovín pre šaržovitú výrobu systémom "krok-za-krokom". V počítači sa uloží receptúra pre jenotlivé výrobné šarže. Pri začatí navažovania operátor zavolí správnu receptúru a počítač krok za krokom vedie operátora na nadávkovanie jednotlivých komponentov. Operátor manuálne musí potvrdiť dokončenie naváženia každého komponentu. Pri nadávkovaní mimo zadanej tolerancie systém nedovolí ukončiť dávkovanie komponentu a prejsť na dávkovanie ďaľšieho. Je možné napojiť čítačku čiarového kódu na identifikáciu správnej suroviny. Dávkuje sa do nádoby uloženej na váhe, ktorá je napojená na počítač. Pre použitie v laboratóriu, je možné systém spojiť s laboratórnou váhou. Výhodou je presné navažovanie, vyhýbanie sa chybám pri navažovaní, možnosť vytvárania správ a šatistík o spotrebe, umožňuje dosledovateľnosť jednotlivých šarží. K dispozícii je váha s váživosťou do 30 kg s presnosťou na 1 g alebo s váživosťou 2,1 kg s presnosťou 0,01 g. Ovládanie je dotykovým panelom s uhlopriečkou 8,4".
Libra
   

UNICA - MD
- je systém počítačom riadeného plne automatického navažovania suchých mikrokomponentov a iných surovín pre šaržovitú výrobu. Zeriadenie sa skladá zo zásobníkov suchých komponentov o objeme 12 a 24 litrov, ktoré sú samostatné a jednotlivo meniteľné. Na spodku každej nádoby je závitovkový podávač. Na pohyblivú váhu sa umiestni nádoba, do ktrorej sa suroviny navažujú. V počítači sa uloží receptúra pre jenotlivé výrobné šarže. Pri začatí navažovania operátor zavolí správnu receptúru pohyblivá váha s navažovacou nádobou sa presunie pod zásobník s receptúrnou surovinou a šnekovým podávačom nadávkuje do nádoby v receptúre zadané množstvo. Po návážení na 1g presného množstva sa váha presunie pod zásobník ďalšej receptúrnej suroviny a opäť sa presne nadávkuje. Takto sa nadávkuje každá receptúrna surovina. Po ukončení navažovania sa nádoba posunie na východiskovú polohu. Zariadeni je možné vybaviť až 13timi zásobníkmy surovín. Výhodou je opäť presné automatické navažovanie, možnosť vytvárania správ a šatistík o spotrebe, umožňuje dosledovateľnosť jednotlivých šarží. Suriviny do zásobníkmi je možné jednoducho dopĺňať. Zariuadenie je vybavené odsávaním prachu pre hygienicky čistú prevádzku.

Unica MD
   

UNICA - SD
- je systém počítačom riadeného plne automatického navažovania suchých mikrokomponentov a iných surovín pre šaržovitú výrobu. Na rozdiel od systému MD zariadenie sa skladá zo zásobníkov suchých komponentov o objeme 18 a 36 litrov, ktoré sú samostatné a jednotlivo meniteľné. Zariadeni je možné vybaviť až 13timi zásobníkmi surovín. Na spodku každej nádoby je opäť závitovkový podávač. Na pohyblivú váhu sa umiestni nádoba, do ktrorej sa suroviny navažujú. V počítači sa uloží receptúra pre jenotlivé výrobné šarže.  Zariadenie pracuje takým istým spôsobom ako systém MD K zariadeniu je možno pripojiť samostatnú jednotku na dávkovanie kvapalných surovín do zvláštnej nádoby oddelene od práškových. Výhodou je opäť presné automatické navažovanie, možnosť vytvárania správ a šatistík o spotrebe, umožňuje dosledovateľnosť jednotlivých šarží. Suriviny do zásobníkmi je možné jednoducho dopĺňať. Zariadenie je vybavené odsávaním prachu pre hygienicky čistú prevádzku.

Unica SD
   

UNICA - HD
- je systém počítačom riadeného plne automatického navažovania suchých mikrokomponentov a iných surovín pre šaržovitú výrobu. Na rozdiel od systému MD a SD zariadenie sa skladá zo zásobníkov suchých komponentov o objeme 50 litrov, ktoré sú samostatné a jednotlivo meniteľné. Zariadeni je možné vybaviť 8, 16 alebo 24mi zásobníkmi surovín.  Zariadenie pracuje takým istým spôsobom ako systémy MD a SD. K zariadeniu je možno pripojiť jednotku na automatické podávanie navažovacích nádob. Výhodou je opäť presné automatické navažovanie, možnosť vytvárania správ a šatistík o spotrebe, umožňuje dosledovateľnosť jednotlivých šarží. Suriviny do zásobníkmi je možné jednoducho dopĺňať. Zariadenie je vybavené odsávaním prachu pre hygienicky čistú prevádzku.

Unica HD
   

Hľadáte efektívnu a hospodárnu technológiu na navažovanie sypkých materiálov
pre Váš spracovateľský alebo výrobný proces?

Obráťte sa na nás!
Poradíme Vám a poskladáme pre Vás na mieru šité riešenie.

Dumies
Úvodná strana Predchádzajúca strana Kontakty