Úvodná strana Predchádzajúca strana Kontakty

mosbanner
 

Laboratórne a poloprevádzkové reaktory na miešanie, homogenizáciu, emulgovanie, ako aj pre chemické reakcie, mlyny, filtre a ventily pre vývojové a prevádzkové laboratóriá a poloprevádzky vo farmaceutickom, kozmetickom a chemickom priemysle.
Švajčiarska High-Tech firma ESCO-Labor AG
je vo svete dobre známy dodávateľ vysokohodnotných vákuových a tlakových reaktorov, na miešanie, homogenizáciu,  chemické reakcie a komplexné procesy. Už viac ako 30 rokov ich dodáva svetovým výrobcom
kozmetických, farmaceutických a chemických výrobcov. Laboratórne reaktory s pracovným objemom 1 - 20 litrov sú výhodné na vývoj a dokumentáciu výrobných procesov s plnohodnotnou vizualizáciou výrobných postupov a jednotlivých parametrov.  Za týmto účelom sú zariadenia vybavené špeciálnym ESCO softvérom. Reprodukovateľnosť procesov ako aj spoľahlivý scalin-up ja zabezpečený jednoducho vybavenými miešacími prvkami.  V zmysle GMP- smernice aby sa zabránilo kontaminácii zvyškami alebo premiešaním, sú reaktory ako aj ventily konštruované bez mŕtvych priestorov. Väčšie reaktory, od 20 litrov (EL20) sú schopné CIP procesu, tepelnej sterilizácie pod zvýšeným tlakom. Na požiadanie sa dodávajú aj zariadenia s väčším pracovným objemom 50 až 400 litrov.
esco1
1 litrový reaktor v špeciálnom prevedení
      esco2 esco3esco4
1 litrový reaktor                  3 litrový reaktor                             6 litrový reaktor

esco5
3 litrový reaktor v špeciálnom prevedení
  esco7 esco8 esco9
    10 litrový vákuový reaktor                       10 litrový emulgačný reaktor                          200 litrový filter   
esco10
esco11esco12
Hygienické piestové ventily
      esco13esco14 esco15
      50 litrový vákuový reaktor                                      200 litrový vákuový reaktor                       Jet-mill
esco
Reaktor s vytláčaním
  Hľadáte efektívnu a hospodárnu technológiu na miešanie, rozpúšťanie, dispergovanie, emulgovanie, homogenizáciu, dopravu, plnenie a balenie vysoko viskóznych tekutín?
Obráťte sa na nás!
Poradíme Vám a poskladáme pre Vás na mieru šité riešenie.
dummies

 

Úvodná strana Predchádzajúca strana Kontakty